Houtbriketten

 

Houtbriketten zijn gemaakt van droog, onbehandeld houtafval zoals zaagsel en snippers uit de houtindustrie, die in de vierkante RUF houtbriketten vorm zijn geperst met een restvochtgehalte, dat normaal gesproken een waarde heeft van nog geen 10% (6-9%), resulterend in een hoge verbrandingswaarde (4700 Kcal / kg). Houtbriketten worden onder hoge druk samengeperst zonder enige binders, toevoegingen of lijm. Houtbriketten zijn geschikt voor alle soorten kachels, open haarden, ovens, boilers en centrale verwarmingsinstallaties die met hout werken.

Bioenex OÜ biedt uitstekende kwaliteit RUF vierkante briketten gemaakt van 1) zaagsel van zachthout (sparren en dennen) of 2) zaagsel van hardhout (berken en elsen).

Wat zijn de voordelen van het verwarmen met houtbriketten?

      1. Milieuvriendelijke en CO2-neutrale brandstof voor verwarming van houtkachels, boilers, kachels en open haarden.

      2. Houtbriketten bestaan uit zaagsel en houtspaanders, die in een gelijkmatige rechthoekige vorm zijn samengeperst zodat ze gemakkelijk zijn op te slaan en dus het aanzienlijk minder opbergruimte vergen in vergelijking tot bijvoorbeeld brandhout.                                                

      3. Het verbranden van houtbriketten is veel goedkoper dan andere vormen van verbranding en u kunt eenvoudig meer dan 25% besparen ten opzichte van andere conventionele verwarmingsmethoden.          

      4. Houtbriketten hebben een laag asgehalte, dat kleiner is dan één procent van het volume.

Hoe worden houtbriketten gebruikt?

Houtbriketten hebben een hoog energiegehalte, dus begin te verwarmen door een kleine hoeveelheid briketten in de kachel te leggen, zodat u kunt beoordelen hoe uw kachel hierop reageert. De verbrandingscapaciteit van een enkele laag houtbriketten (ca. 1 m3) is gelijk aan die van 4,6 m3 opeengestapeld zachthout of 3,2 m3 opeengestapeld hardhout voor de open haard (waarbij het brandhout een vochtigheidsgraad van 20% heeft).

Houtbriketten kunnen worden aangestoken als brandhout door gebruik te maken van lucifers, aanmaakblokjes, papier, stokjes, aanmaakhout, etc. of door de houtbriketten op kolen te leggen.

Verpakking van de houtbriketten

Houtbriketten worden per 10kg (+/-3%) verpakt in doorzichtige plastic zakken.

Op aanvraag kan het verpakkingsgewicht worden gewijzigd en kunnen etiketten van klanten worden toegevoegd.

Levering van de houtbriketten

Houtbriketten worden meestal per vrachtwagen of zeecontainer rechtstreeks bij het magazijn van de klant geleverd (DAP, Incoterms 2010), nadat ze zijn opgehaald in onze fabrieken in Aizpute of Ranke (EXW, Incoterms 2010).

De minimale bestelhoeveelheid voor de levering van briketten is 24 ton. Wij bieden ook gecombineerde ladingen bestaande uit houtbriketten en nacht briketten.

We leveren houtbriketten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, België, Nederland, Ierland en Slowakije.

Houtbriketten worden geleverd binnen een week nadat de bestelling ontvangen is.

Prijs van de houtbriketten

De prijs van onze houtbriketten hangt af van de transportkosten, dus we zullen altijd individueel de beste prijs berekenen. Gebruik alstublieft het online formulier om de prijs van de houtbriketten te weten te komen.

>>Houtbriketten prijsaanvraag formulier<<

Betalingswijze

Vooruitbetaling.

Om gedetailleerde technische specificaties van de houtbriketten te bekijken kunt u het bestand openen door op onderstaande link te klikken.

>>Technische specificaties van de houtbriketten

Aarzel in het geval dat u nog verdere vragen of opmerkingen wat betreft houtbriketten heeft niet om ons een bericht te sturen via het volgende:

>>Contactformulier<<

Wood briquettes are made ​​of dry, untreated wood waste such as wood sawdust and wood chips from the timber industry, which have been pressed in RUF square briquettes form with a residual moisture, which is typically at a value of less than 10% (6-9%),  resulting in a high calorific value (4700 Kcal/kg). Wood briquettes are compressed under high pressure without any biding agents, additives or glue.  Wood briquettes are suitable for all kinds of stoves, fireplaces, furnaces, boilers  and central heating systems that operate with wood.

 Bioenex OÜ offers premium quality RUF square briquettes made ​​of 1) softwood (spruce and pine) sawdust or 2) hardwood (birch and alder) sawdust.

What are the advantages of heating with wood briquettes?

1.      Environmentally friendly and CO2-neutral fuel for heating the wood stoves, wood boilers, stoves and fireplaces. 

2.      Wood briquettes are highly compressed wood sawdust and wood shavings in an uniform rectangular shape, so they are easy to store thus are providing the advantage of significantly less storage space as for instance is required for firewood.

3.      Burning wood briquettes is much cheaper than other types of heating and you can easily save more than 25% over other conventional heating methods.

4.      Wood briquettes have low ash content, which is less than one percent of the wood briquettes volume.

How to use wood briquettes?

Wood briquettes has a high energy content, so start heating with putting a small amount of briquettes in stove, so you can evaluate thermal output of wood briquettes and  how your heating device responds. The heating capacity of a single tone of  wood briquettes (ca. 1,00 m3) is equivalent to 4,6m³ or piled meters of softwood or  3,25 of  m³ or piled meters of hardwood firewood (with firewood moisture content- 20%).

Wood briquettes can be lighted as firewood by using matches, firelighters, paper, sticks, and kindling etc. or by putting wood briquettes on embers.

Wood briquettes packing

Bark briquettes are packed in transparent plastic bags.         
Pack weight: 10 kg (+/-3%) kg.

Upon request pack weight can be changed and customer labels added.

 

           Copyright © 2012-2013 BioEnEx