Optændingsbrænde

Optændingsbrænde er produceret af gran og fyr ved at flække og tørre rundt nåletræ. Grundet lav fugtigheds indhold, størrelse og brugte træsorter er de nemme at antænde. Ideelt at brugesammen med andre træbrændsler.
Vandindhold: 8-12 %
9,5 dm3 eller cirka 4 kg optændingsbrænde pr.net pose.

96 net poser pr. palle.

Efter kundeønske kan optændingsbrændes indpakning og dimensioner ændres.
Copyright © 2012-2013 BioEnEx OÜ