TRÆBRIKETTER

  

Træbriketter er lavet ud af tør, ubehandlet træaffald, såsom savsmuld og træflis fra træ industrien som bliver presset i RUF firkantetbriket form, med en resterende fugtighed som typisk er på en værdi, som er mindre end 10%(6-9%) hvilket resulterer i en høj kaloriemæssig værdi(4700 Kcal/kg). Træbriketter er presset under et højt tryk uden nogen form for bindemidler, tilsætningsstoffer eller lim. Træbriketter er egnet til alle slags fyr, pejse, ovne, kedler og centralvarmeanlæg der benytter sig af træ.

BioEnEX OÜ tilbyder kvalitets RUF firkantede briketter lavet ud af 1) nåletræ(gran og fyr) savsmuld eller 2)hårdtræ(birk og elletræ) savsmuld.

Hvad er fordelene ved at varme med træbriketter?

      1.Miljøvenlig og CO2-neutral brændstof til opvarmning af brændeovne, brændekedler, fyr og pejse.

      2.Træbriketter er højkomprimeret savsmuld og træspåner i en ens formet rektangulær form, så de er nemme at opbevare, og dermed giver fordelen af væsentligt mindre opbevarings plads, som for eksempel er nødvendigt for almindelig brænde.

      3.Afbrænding af træbriketter er meget billigere end andre typer af opvarmning, og du kan nemt spare mere end 25% i forhold til andre almindelige opvarmnings metoder.

      4.Træbriketter har et lavt askeindhold, som er mindre end én procent af træbrikettens rumfang.

Hvordan bruger man træbriketter?

Træbriketter har et meget højt energiindhold, så start opvarmningen ved at lægge en lille mængde briketter i ovnen så du kan vurdere varmeydelsen af træbriketterne og hvordan dit varmeapparat reagerer. Brændværdien af et ton træbriketter (ca. 1,00 m3) er svarende til 4,6 m3 af stablet nåletræ, eller 3,25 m3 stablet hårdtræ(med 20% fugtighed)

Træbriketter kan tændes som almindelig brænde ved at bruge tændstikker, lightere, papir, pinde og optændingsbrændsel osv.eller ved at lægge træbriketterne på gløder.

Træbriketters emballering

Barkbriketter er pakket sammen i 10 kg(+/-3%) kg gennemsigtige plastikposer.

Efter ønske kan vægten på pakken ændres, og der kan tilføjes et kundemærke.

Levering af træbriketter

Træbriketter er som regel leveret via lastbil eller en skibscontainer direkte til kundens pakhus (DAP, Incoterms betingelser fra 2010), eller afhentet i vores fabrikker i Aizpute eller Ranka(EXW, Incoterms, 2010).

Den minimale ordremængde for levering af briketter er 24 tons. Vi tilbyder også kombinerede ladninger fra træbriketter og barkbriketter.

Vi leverer træbriketter til Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige, Frankrig, Irland og Slovakiet.

Træbriketter er leveret inden for en uge efter modtagelse af ordrebekræftelse.

Træbriketters pris

Leverede træbriketters pris afhænger af transport omkostningerne, så vi vil altid udregne den bedste pris individuelt. For at modtage prisen for træbriketter så brug venligst vores online formular.

Betalingsmetode

Forudbetaling,

For at se detaljerede tekniske specifikationer af træbriketter kan du åbne filen ved at klikke på linket herunder

>>Træbriketters tekniske specifikationer

I tilfælde af du har yderligere spørgsmål eller kommentarer vedrørende træbriketter, så vær velkommen til at sende os en besked igennem denne kontakt formular.

 

Wood briquettes are made ​​of dry, untreated wood waste such as wood sawdust and wood chips from the timber industry, which have been pressed in RUF square briquettes form with a residual moisture, which is typically at a value of less than 10% (6-9%),  resulting in a high calorific value (4700 Kcal/kg). Wood briquettes are compressed under high pressure without any biding agents, additives or glue.  Wood briquettes are suitable for all kinds of stoves, fireplaces, furnaces, boilers  and central heating systems that operate with wood.

 Bioenex OÜ offers premium quality RUF square briquettes made ​​of 1) softwood (spruce and pine) sawdust or 2) hardwood (birch and alder) sawdust.

What are the advantages of heating with wood briquettes?

1.      Environmentally friendly and CO2-neutral fuel for heating the wood stoves, wood boilers, stoves and fireplaces. 

2.      Wood briquettes are highly compressed wood sawdust and wood shavings in an uniform rectangular shape, so they are easy to store thus are providing the advantage of significantly less storage space as for instance is required for firewood.

3.      Burning wood briquettes is much cheaper than other types of heating and you can easily save more than 25% over other conventional heating methods.

4.      Wood briquettes have low ash content, which is less than one percent of the wood briquettes volume.

How to use wood briquettes?

Wood briquettes has a high energy content, so start heating with putting a small amount of briquettes in stove, so you can evaluate thermal output of wood briquettes and  how your heating device responds. The heating capacity of a single tone of  wood briquettes (ca. 1,00 m3) is equivalent to 4,6m³ or piled meters of softwood or  3,25 of  m³ or piled meters of hardwood firewood (with firewood moisture content- 20%).

Wood briquettes can be lighted as firewood by using matches, firelighters, paper, sticks, and kindling etc. or by putting wood briquettes on embers.

Wood briquettes packing

Bark briquettes are packed in transparent plastic bags.         
Pack weight: 10 kg (+/-3%) kg.

Upon request pack weight can be changed and customer labels added.

Copyright © 2012-2013 BioEnEx OÜ